Vanliga frågor

Svar: Inte mycket. Då du blir matchad med en instruktör få ni vara i kontakt genom antingen e-post, sms eller telefon och kort gå igenom vad du gör på din gård och vad instruktören gör med sin grupp barn. Samtidigt bestämmer ni en tid då samtalet med barnen äger rum och vilket verktyg ni använder. Vi rekommenderar Zoom som går lätt att ladda ner till alla smarttelefoner och som lätt kan användas av flera datorer. Själva träffen tar sen 10-20 minuter och kan göras från en traktor under t.ex. harvning.  Efter åt utvärderar ni tillsammans med instruktören träffen på samma sätt som då ni var i kontakt första gången. Totalt tar en träff då ca 30 minuter.

Vi rekommenderar flera träffar mellan samma grupp och producent och att träffarna ordnas då det ‘’händer något’’ extra intressant på gården t.ex. i vårbruket och skördetiden.

Svar: Ja det kan du. Projektet och projektledaren kan para ihop dej med men en producent. Till skolan kommer projektet inte att komma och tekniken hjälper projektet inte till med. Men vi tycker det är viktigt att också skolan kan använda nyttan som Farmer Time ger.

Svar: Ja det kan du, ordnas kursen på något ställe där det inte finns teknik tillgängligt hjälper projektledaren dej få teknik till era utrymmen så att ni kan träffa en producent.

Svar: Tyvärr inte. Projektets verksamhetsområde är Svenskspråkiga Österbotten. Men vår målsättning är att verksamheten i framtiden kan komma att växa till hela landet, tillsammans med anda ProAgria sällskap planeras det redan delvis.

Kontakta projektledaren Christoffer Ingo, christoffer.ingo@proagria.fi, eller projektarbetaren Mathilda Kull, mathilda.kull@lantbrukssallskapet.fi