För barn- ungdomsgruppens lärare

Farmer Time är gratis för alla och riktar sig till barn i grundskoleålder. Instruktören (lärare eller gruppledare) för en barngrupp kan enkelt fylla i anmälningsformuläret för lärare och anmäla gruppen till Farmer Time. Anmälan mottas av Projektledaren på Farmer Time Finland och projektledaren parar ihop gruppen med en producent.

Som verktyg används de verktyg som barn-ungdomsgrupper redan använder och i andra fall används gratisprogram som är lätta för både producent, lärare och barn att använda. Vilket verktyg som används bestäms i samråd med instruktören och producenten.

Instruktören möts* med bonden före träffen med barnen och får en kort överblick på gården för att kunna förbereda barnen på vilken sorts gård de är på väg på ‘’digitalt studiebesök till’’. Tillsammans med barnen förbereds frågor som kan vara relevanta att ställa av en jordbrukare.  (*mötet ej fysiskt – hur kan man beskriva det bättre + möten med jordbrukaren/gruppen integreras i deras tema inom undervisning/klubbens verksamhet)

Själva träffen tar ca 10-20 minuter beroende på hur mycket frågor barnen ställer. Keep it simple!

Efter träffen utvärderar instruktören mötet tillsammans med barnen och eventuella uppgifter kan ges som anknyter till gården. Producenten och instruktören utvärderar också träffen efteråt tillsammans för att kunna utveckla besöken. Vill man får man gärna koppla in projektledaren i utvärderingen som bollplank för utveckling av träffarna.

Nästa digitala besök kan göras antingen några dagar senare eller upp till veckor efter det första besöket, enligt hur det passar in i gruppens verksamhet.  Förhoppningen är att barnen ska få träffa samma producent flera gånger och etablera en långsiktig kontakt med bonden.

Vi vill att alla barn ska få sin egen bonde.

‘’Bonden som vi hälsade på genom Teams var så duktig och inspirerande! Eleverna hade mycket mera frågor än jag trodde och bonden lämnade passliga cliffhangers till nästa gång. Hade en elev som sa att hon ska bli bonde när hon blir stor. Ett väldigt lyckat första möte‘’

Elin, lärare i Norra Korsholms skola åk 4

Intresserad

Registrera dig så kontaktar vi dig med en matchade gård så snart som möjligt.

Material

Vårt bibliotek är fullt med användbara saker som du kan ladda ner och använda.

Samarbetspartners

logo ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
NTM logo
Leader logo cmyk Aktion Osterbotten
Leader logo cmyk EU ISO
otto malm transparent