Material

Här är några nedladdningsbara PDF-guider för bönder och instruktörer om hur man engagerar sig i Farmer Time Finland projektet.

 
Materialet kommer att fyllas på med tiden.