Farmer Time går till Skogs!

Farmer Time går till Skogs!

Farmer Time Finland går till Skogs! är en fristående del inom Farmer Time Finland projektet där verksamheten kompletteras med skogstema. Farmer Time går till Skogs! erbjuder under år 2022 möjlighet för barn och ungdomar att bekanta sig med skogsbruket i Österbotten. Detta genom vloggar och aktiviteter på sociala medier.

Visste du detta om skogen?

  • Över 75 % av Finlands landyta består av skog
  • Finland är det skogsrikaste landet i Europa
  • Ca 100.000 personer i Finland har skogen som sin arbetsplats
  • I skogen får man med allemansrätten plocka både bär och svamp
  • Skogarna binder och lagrar kol, vilket motverkar klimatförändringen
  • Skogen är hem till många djur, t.ex. älgen, det finns över 80.000 älgar i Finland
  • Det finns över 600.000 skogsägare i Finland

Samarbete med: