Bakom Farmer Time Finland

I Finland är det ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ProAgria Lantbrukssällskapet) som håller i projektet Farmer Time Finland i Österbotten. Projekttiden är 1.10.2023 – 31.12.2025. Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen via Aktion Österbotten och NTM-centralen i Österbotten. Projektledare är Madelene Häggblom.

Farmer Time startades i England för 2018 av en engelsk lantbrukare, Tom Martin, som då stod ute i sitt rapsfält och funderade över hur han som lantbrukare skulle kunna nå skolor, lärare, barn och ungdomar för att berätta om sitt arbete på gården och om hur maten produceras på de engelska gårdarna. Han spelade in en kort film på sin smartphone och la ut på sin Facebooksida tillsammans med en fråga om det fanns några lärare som ville ”Facetima” eller ”Skypa” med honom för att lära barnen om vad arbetet på en gård handlar om. Gensvaret på frågan blev enormt, med svar från hela världen.

Tom Martin insåg snart att det här var alldeles för stort för att hantera på egen hand och tog kontakt med den engelska organisationen LEAF (Linking environment and farming).  LEAF är en engelsk medlemsbaserad organisation, vars verksamhet i stora delar liknar ProAgria Lantbrukssällskapets. De arbetar bland annat med att öka kunskapen om ett hållbart lantbruk, med forskning, utbildning och rådgivning inom naturbruks näringar. Frågor som berör landsbygdsutveckling och utbildning av barn och unga är en stor del av deras verksamhet.  

Tillsammans startade Tom Martin och LEAF pilotprojektet a Farmer Time (som i början hette FaceTime a Farmer). Sedan starten 2018 har över 400 samarbeten mellan skolor och lantbruk startat och trenden är fortsatt positiv. Farmer Time har blivit en stor succé i England och har revolutionerat sättet att arbeta med frågor om lantbruk, mat, hälsa och hållbar utveckling med barn och ungdomar. Gården har på det här sättet tagit en naturlig plats i klassrummet på ett sätt som engagerar både barn, ungdomar och lärare och som dessutom möjliggör en praktisk förankring i skolarbetet utan extra kostnader, tex. Transport.

De utvärderingar som gjorts av LEAF sedan starten i England visar att både lantbrukare och skolor är mycket nöjda med arbetssättet. Från de medverkande skolorna upplever lärarna att barnen varit mer engagerade och fått större kunskaper om matens ursprung. De samtal som förts i mötena har enligt skolorna handlat om allt från geografi, klimatförändringar, genetik, biologi, pollinering, livsmedelsteknik till djurskydd och miljöskydd. 

Farmer Time samarbetet regleras i ett samarbetsavtal som innebär att LEAF bidrar med sin kunskap och erfarenhet från uppstarten av Farmer Time Finland och fungerar därmed som ett stöd i arbetet med introduktionen i Finland. ProAgria Lantbrukssällskapet får ta del av det material som är framtaget i projektet för att anpassa det till finländska förhållanden. Avtalet reglerar även kvalitetsuppföljning och ett gemensamt utvecklingsarbete där LEAF och ProAgria Lantbrukssällskapet tillsammans kommer att arbeta med dessa frågor.

I Sverige har Hushållningssällskapet under 2019 kommit igång med Farmer Time i Sverige, och ÖSL samarbetar tätt med grannen i väst.

LEAF har som mål att fortsätta sitt internationaliseringsarbete, vilket innebär att det öppnas framtida möjligheter för ett internationellt utbyte mellan deltagande lantbrukare och intressegrupper. Förhoppningen är att konceptet Farmer Time ska bli ett internationellt etablerat arbetssätt för att stärka samarbetet mellan konsumenter och lantbruk. I slutet av 2019 har flera länder anslutit sig till Farmer Time. Nu medverkar även Syd-Afrika, Australien, Canada och Irland. Detta internationella nätverk som skapas som bäst genererar även möjligheter att sprida kunskap om global livsmedelsförsörjning. Kanske kan Farmer Time i Finland i framtiden ske mellan en mjölkproducent i Purmo och en grupp konsumenter i Australien? 

De utvärderingar som gjorts av LEAF sedan starten i England visar att både lantbrukare och skolor är mycket nöjda med arbetssättet. Från de medverkande skolorna upplever lärarna att barnen varit mer engagerade och fått större kunskaper om matens ursprung. De samtal som förts i mötena har enligt skolorna handlat om allt från geografi, klimatförändringar, genetik, biologi, pollinering, livsmedelsteknik till djurskydd och miljöskydd.   

Farmer Time samarbetet regleras i ett samarbetsavtal som innebär att LEAF bidrar med sin kunskap och erfarenhet från uppstarten av Farmer Time Finland och fungerar därmed som ett stöd i arbetet med introduktionen i Finland. ProAgria Lantbrukssällskapet får ta del av det material som är framtaget i projektet för att anpassa det till finländska förhållanden. Avtalet reglerar även kvalitetsuppföljning och ett gemensamt utvecklingsarbete där LEAF och ProAgria Lantbrukssällskapet tillsammans kommer att arbeta med dessa frågor. 

I Sverige har Hushållningssällskapet under 2019 kommit igång med Farmer Time i Sverige, och ÖSL samarbetar tätt med grannen i väst.  

LEAF har som mål att fortsätta sitt internationaliseringsarbete, vilket innebär att det öppnas framtida möjligheter för ett internationellt utbyte mellan deltagande lantbrukare och intressegrupper. Förhoppningen är att konceptet Farmer Time ska bli ett internationellt etablerat arbetssätt för att stärka samarbetet mellan konsumenter och lantbruk. I slutet av 2019 har flera länder anslutit sig till Farmer Time. Nu medverkar även SydAfrika, Australien, Canada och Irland. Detta internationella nätverk som skapas som bäst genererar även möjligheter att sprida kunskap om global livsmedelsförsörjning. Kanske kan Farmer Time i Finland i framtiden ske mellan en mjölkproducent i Purmo och en grupp konsumenter i Australien?    

Samarbetspartners

ProAgria-Lantbrukssallskapet
NTM logo
Leader logo cmyk EU ISO
ÖSP ny logo
Leader logo cmyk Aktion Osterbotten
Europeiska jordbruksfonden