Virtuell klassresa

20220513_114546
11
FTF_Närpes

Farmer Time Finland har både år 2021 och 2022 ordnat virtuella klassresor i maj via Teams för lågstadieklasser. Klassresorna har sänts under två eller tre dagar, under lektionstid kl. 9-9.45. Malin Olkkola från BUU-klubben har varit programledare för de svenskspråkiga klassresorna.

År 2021 besökte vi tre ställen: Mjölkkor i Oravais, fårbonde i Korsholm och tomatväxthus i Närpes.

År 2022 besökte vi två ställen: Highland Cattle köttproducent i Vasa samt mjölkproducent i  Töysä, Södra Österbotten. (finskspråkig).

Här under finns klassresorna: