Startsida

Aktuellt

Farmer Time Finland på Stafettkarnevalen

Stafettkarnevalen arrangeras 17-18 maj på Olympiastadion i Helsingfors, Farmer Time finns på plats!

Vad är Farmer Time?

Farmer Time Finland i Österbottens huvudsyfte är att öka barn och ungas kunskap om finländskt jordbruk och livmedlens ursprung.

Projektägare: Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

Projekttid: 1.10.2023 – 31.12.2025

Finansiering: Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen via Aktion Österbotten och NTM-centralen i Österbotten

Farmer Time kopplar ihop primärproducenter med olika grupper av barn och ungdomar! Barn- och ungdomsgrupper får genom digitalteknik online kontakt med gården och bonden via sin smarttelefon kan visa och berätta om det vardagliga arbetet med åkrar, djur, växter och maskiner.

Barnen får genom Farmer Time digital rundtur på ett lantbruk och får ställa frågor direkt till bonden. Barn/ungdomsgruppens handledare eller instruktör som kan vara en klubbledare, lärare eller liknande kan efter samtalet göra uppgifter tillsammans med barnen som anknyter till gården. Målet är att gruppen gör flera  digitala besök hos samma bonde och följer upp utvecklingen för växter eller djur. Allt med mycket låg tröskel och med digitala verktyg som hjälpmedel.

Projektets övergripande syften är:

– Erbjuda producenter möjlighet att öppna sin vardag åt konsumenter, speciellt ungdomar som är framtidens beslutsfattare och möjliga blivande medarbetare inom naturbruksnäringar.

– Öka konsumenternas kunskap om finländsk livsmedelsproduktion och dess betydelse för en hållbar utveckling.

– Överbrygga avståndet mellan stad och landsbygd

– Stimulera intresset hos ungdomar att utbilda sig och arbeta inom naturbruksnäringar

– Möjliggöra olika aktörer att använda gården som en resurs vid informationsförmedling om matproduktion, ekologi, klimatåtgärder, kretslopp etc.

Samarbetspartners

ProAgria-logo-rgb-c
NTM logo
Leader logo rgb Aktion Osterbotten ISO
otto malm transparent