Etusivu

Farmer Time Finland

Farmer Time Finland mahdollistaa yhteistyön tuottajien sekä lasten ja nuorten kanssa. Lapset ja nuoret voivat istua luokkahuoneessa tai tietokoneen edessä, ja maanviljelijä välittää puhelimensa kautta reaaliaikaista tietoa jokapäiväisestä työstään peltojen, eläinten, kasvien ja koneiden kanssa.

Viljelijän ja tekniikan avulla lapset käyvät digitaalisen vierailun maatilalle ja voivat esittää kysymyksiä suoraan viljelijälle itselleen. Keskustelun jälkeen opettaja voi tehdä tehtäviä lasten kanssa koskien viljelystä.

Tavoitteena on että sama ryhmä tai luokka suorittaa useita digitaalisia vierailuja samalle viljelijälle ja  voi näin seurata kasvien tai eläinten kehitystä eri vuoden aikoina. Kaikki toiminta tuottajien ja ryhmien välillä suoritetaan erittäin matalalla kynnyksellä ja digitaalisilla työkaluilla.

Hankkeen yleiset tavoitteet ovat:

  • Luoda luonnollinen yhteys kaupungin ja maaseudun välille.
  • Lisätä kuluttajien tietämystä suomalaisesta elintarviketuotannosta sekä sen merkityksestä kestävälle kehitykselle.
  • Tarjota tuottajille mahdollisuus avata arkeaan kuluttajille, etenkin nuorille, jotka ovat tulevaisuuden päättäjiä ja mahdollisia tulevia työntekijöitä luonnonvara-alalla.
  • Kannustaa nuorten kiinnostusta kouluttaa itseään ja lisätä mahdollisuuksia työskennellä luonnontieluonnonvara-alalla.
  • Mahdollistaa eri toimijoille maatilan hyödyntäminen resurssina, jotta saadaan levitettyä paremmin tietoa kotimaisesta elintarviketuotannosta, ekologiasta ja ilmastotoimenpiteistä.

Yheystyökumppanit

ProAgria-Lantbrukssallskapet
NTM logo
Leader logo cmyk EU ISO
ÖSP ny logo
Leader logo cmyk Aktion Osterbotten
Europeiska jordbruksfonden